يکشنبه, 8 آذر 1394           English

عنوان : آشنایی در مورد معامله اتومبیل
خلاصه : معمولاً اشخاص هنگام خريد و فروش اتومبيل در نمايشگاه‌هاي خريد و فروش اتومبيل اسنادي را به عنوان قولنامه يا بيع‌نامه و... امضا مي‌كنند، بدون آن كه با آثار و اصطلاحات به كار رفته در سند معامله و مشكلاتي كه در آينده براي آن‌ها به وجود مي‌آيد آشنا باشند.
توضيحات :             

شهروندان بدون آن كه با آثار و اصطلاحات به كار رفته در سند معامله خودرو و مشكلاتي كه در آينده براي آنها به وجود مي‌آيد، در نمايشگاه‌هاي خريد و فروش خودرو اسنادي را به عنوان قولنامه يا بيع‌نامه و... امضا مي‌كنند.

به گزارش فارس،‌ معمولاً اشخاص هنگام خريد و فروش اتومبيل در نمايشگاه‌هاي خريد و فروش اتومبيل اسنادي را به عنوان قولنامه يا بيع‌نامه و... امضا مي‌كنند، بدون آن كه با آثار و اصطلاحات به كار رفته در سند معامله و مشكلاتي كه در آينده براي آن‌ها به وجود مي‌آيد آشنا باشند.

در اين شماره از حقوق شهروندي به زبان ساده به بررسي مفاد قراردادهاي مزبور و آثار حقوقي مي‌پردازيم.


تاريخ تنظيم معامله: برخلاف اسناد رسمي كه تاريخ آن براي طرفين معامله و اشخاص ثالث معتبر است در اسناد عادي تاريخ آن فقط نسبت به طرفين معامله داراي اعتبار است زيرا در اسناد عادي طرفين مي‌توانند غير از تاريخ به دلخواه خود تاريخي قبل يا بعد از تاريخ واقعي در كاغذ بياورند. از اين رو چه بسا فروشنده سند ديگري را بعدا به تاريخ قبل از تاريخ معامله با خريدار يا شخص ديگري هم تنظيم كند.

طرفين معامله: عبارتند از خريدار و فروشنده يا خريداران و فروشندگان، اگر چند نفر در مالي شريك باشند بايد قدرالسهم هر يك مشخص شود. هويت كامل طرفين معامله يعني نام، نام خانوادگي، شماره شناسنامه، محل صدور، شماره كارت ملي و نشاني دقيق آنها ذكر شود.
توجه: اگر خريدار يا فروشنده به وكالت يا نمايندگي از كسي معامله مي‌كند بايد برگ وكالت رسمي را ارائه دهد كه مفاد آن دلالت بر اجازه وكيل از سوي موكل براي انجام معامله داشته باشد.

مورد معامله و مشخصات آن: مشخصات كامل اتومبيل اعم از شماره انتظامي، ‌موتور، شاسي، سيستم، رنگ و مدل و... در قرارداد آورده شده و قيد شود كه مورد معامله به رويت خريدار رسانده شده است.

بها و يا قيمت مورد معامله: ثمن يا قيمت معامله بايد دقيقا مشخص شود و قيد شود كه به چه نحو پرداخت شده يا مي‌شود، مقدار نقدي و غيرنقدي آن تعيين شود و معلوم شود كه نحوه پرداخت اقساط با چك يا سفته و... است و در صورت عدم پرداخت در تاريخ سررسيد چه ضمانت اجرايي وجود دارد.

همچنين شماره چك و مشخصات آن و يا ساير اسناد تجاري مانند سفته يا چك مسافرتي و... آورده شود و از آن كپي گرفته شود و در چك قيد شود كه بابت چه منظوري صادر شده است اگر چك يا سفته داراي ضامن است و كسي آن را به عنوان ضمانت و... پشت‌نويسي كرده آورده شود. همچنين قيد شود كه آيا چك در همان زمان و در نزد گواهان امضا و صادر شده يا قبلا صادر شده و به فروشنده تحويل شده است.

شروط معامله: چه خريدار و چه فروشنده حق دارند تحت شرايطي كه منافع‌شان ايجاب مي‌كند به نفع يا ضرر خود شروطي را در قرارداد بياورند، از جمله اين شروط عبارتند از:

الف) اختيار فسخ معامله در صورت تخلف طرف مقابل از انجام تعهدات
ب) سلب حق اختيار فسخ معامله
ج) حضور در دفتر اسناد رسمي جهت نقل و انتقال رسمي و در صورت حضور تعيين وجه التزام براي آن
د) تعيين وجه التزام براي عدم انجام تعهد
ه) نحوه پرداخت هزينه‌هاي دولتي مانند ماليات، عوارض و نيز هزينه محضر و شخصي كه مسئول پرداخت آن است.

امضا: امضاي قرارداد توسط خريدار و فروشنده و دست كم دو نفر گواه

توجه: هرگاه مورد معامله مورد ادعاي ديگري قرار گيرد و به اثبات برسد كه فروشنده مالك نبوده و عملا نقل و انتقال محقق نشود، خريدار مي‌تواند تمام خسارات وارده را از فروشنده دريافت كند به اين منظور بهتر است اين نكته در قرارداد گنجانده شود

قسمت دوم :راوابط حقوقی اشخاص در معاملات اتومبیل و نقش نمایشگاه ها و فروشگاه های اتومبیل


هرچند اکثر نقل و انتقالات اتومبیل از طریق سند عادی که در بنگاهها یا در خارج از آنجا توسط طرفین تنظیم گردیده صورت می پذیرد ، اما جهت اطمینان خاطر از انتقال بایستی تنظیم سند رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد . در این میان لازم نیست که قبل از انتقال رسمی اتومبیل قرارداد عادی خرید و فروش قبلاً حتماً در یکی از بنگاه های فروش اتومبیل یا خارج از آن تنطیم شده باشد بلکه طرفین می توانند حتی بدون مراجعه به این مراکز با توفق یکدیگر در یکی از دفاتر اسناد رسمی مبادرت به انتقال و تنظیم سند نمایند .

مدارک لازم جهت انتقال سند عبارت است از :

1-سند مالکیت و یا وکالت نامه رسمی از مالک خودرو

2-عدم خلافی اتومبیل

3-فیش مربوط به عوارض شهرداری و پرداخت مالیات از اداره امور مالیاتی

4-در صورت لزوم استعلام وضعیت خودرو از اداره آگاهی

در مرحله ای دیگر در برخی موارد شخصی که تصمیم به فروش اتومبیل می گیرد متصدی بنگاه پس از بررسی خودرو خود اقدام به خرید می نماید در این صورت پس از طی مراحلی که ذکر شد طی قولنامه ای خودرو به نام خریدار انتقال می یابد. ولی زمانی ممکن است متصدی بنگاه اقدام به خرید ننماید و اتومبیل برای فروش در اختبار بنگاه بماند که در این موارد باید توجه داشت که صاحب بنگاه یا همکاران وی از این موضوع سوء استفاده ننمایند . در این صورت ممکن با آن تصادف کرده و تمامی تقصیرها متوجه فروشنده شود که در چنین مواقعی بایستی از بنگاه گواهی یا مدرکی دال بر امانی بودن خودرو دریافت نمود .

مرحله نقل و انتقال خودرو

به علت معاملات پیاپی و به منظور فرار از پرداخت مالیات در خیلی از موارد فروش اتومبیل وکالتی بوده و در نتیجه قرارداد فروش تنظیم نمی گردد بلکه مالک پس از اخذ قیمت اتومبیل به خریدار وکالت بلاعزل می دهد که به دفترخانه مراجعه و سند را به نام خود تنظیم نماید . خریدار نیز به همان دلایل ذکر شده از انتقال قطعی اتومبیل خودداری می نماید به ظوری که در برخی مواقع دیده شده که یک اتومبیل چندین بار متوالی وکالتاً منتقل گردیده است .
 
هرچند این روش امکان نقل و انتقال سریع و بدون تشریفاترا به طرفین می دهد ولی در برخی موارد به علت مانند جعلی بودن وکالت یا عدم تطبیق با مشخصات اتومبیل و غیره مشکلاتی برای خریدار به وجود می آید . لذا می طلبد که از انجام این کارها حتی الامکان خودداری شود . حال در صورت اینکه تصور نماییم این اتفاق نیفتاده و همه چیز طبق روال عادی پیش رفته است و طرفین وقتی را برای حضور در دفترخانه تعیین کرده اند که در این صورت دو حالت پیش می آید حالت اول اینکه اگر زمان حضور در دفترخانه قید شده باشد و فروشنده مراجعه نکند خریدار می تواند از دفترخانه گواهی عدم حضور دریافت نماید . در حالت دوم اگر تاریخی ذکر نشده باشد خریدار می تواند با تنظیم اظهارنامه از فروشنده تقاضای حضور در دفترخانه نماید که در صورت عدم حضور خریدار می تواند از دفترخانه گواهی عدم حضور فروشنده را دریافت نماید .

در حالتی دیگر ممکن است خریدار پس از تحویل اتومبیل به دلایلی از پرداخت تمامی مبلغ قیمت خودرو خودداری نماید که در این حالت فروشنده می تواند از دادگاه تقاضای استرداد اتومبیل یا مطالبه باقی مانده وجه را بنماید.

توصیه آخر :

1-اتومبیل را از کسی خریداری نمایید که مالکیت و یا نمایندگی او از سوی مالک محرز باشد .

2-در هنگام خرید مدارک اتومبیل را با مشخصات آن مانند شماره موتور و شاسی و یا اطاق و ... تطبیق دهید .

3-از خرید اتومبیل به عنوان امانت خودداری کنید .

4-از امانت گذاشتن خودرو نزد بنگاه حتی الامکان خودداری نمایید و در صورت اینکه مجیور به این کار شدید سعی کنید گواهی امانی بودن خودرو نزد بنگاه را دریافت نمایید .

5-قبل از مراجعه به بنگاه از واقعی بودن و دارای پروانه کسب بودن آن محل اطلاع حاصل نمایید .

6-در هنگام تنطیم قرارداد مفاد آن را به دقت مطالعه نموده و شرایط مقرر فی مابین به صورت کامل درج گردد .

7-در صورت امکان از انتقال وکالتی خودرو خودداری نمایید . 
نمونه مبایعه نامه بنگاه های فروش اتومبیل

منابع :
روابط حقوقی اشخاص در معاملات اتومبیل (معاونت آموزش قوه قضائیه)
آشنایی در مورد معامله اتومبیل (معاونت آموزش قوه قضائیه)
نظر خود را در خصوص اين گزارش و يا ساير مطالب سايت براي ما بفرستيد يا در صورتي كه گزارش يا مقاله اي داريد آن را با نام خود شما منتشر خواهيم نمود . نيازمند ياري شما هستيم .


بازگشت               چاپ چاپ

ايجاد شده توسط  admin  در تاريخ  29/09/1389
شهرداری پارسیان (استان هرمزگان) شهردار: عبدالکریم کاظمی